poniedziałek, 20 października 2014

"(...) Całe życie analizowałem słowa, szukałem sensu ukrytego w ciemnych zakamarkach zapomnianych dzieł; wiem lepiej niż inni, że każde słowo kryje słowa jeszcze silniejsze, 
że każde zdanie otwiera zakazane ścieżki, którymi podążać może tylko sam autor."

[tłumaczenie własne, org.:
"(...) Mein Leben lang habe ich Worte analysiert, in dunklen Stellen vergessener Werke nach Bedeutungen gesucht; ich weiß besser als andere, dass jedes Wort noch stärkere Worte hinter sich verbirgt, dass jeder Satz verbotene Wege öffnet, die nur sein Autor beschreiten kann."]

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz